Personlige oplysninger

Force Majeure

Begivenheder udenfor 'BySineSmed'  kontrol, som ikke med rimelighed kan forudses, betragtes force majeure, hvilket betyder, at 'BySineSmed'  frigøres fra forpligtelser til opfyldelse af kontraktlige aftaler. Eksempel på sådanne begivenheder er regeringens handling eller undladelse, ny eller ændret lovgivning, konflikt, embargo, brand eller oversvømmelse, sabotage, uheld, krig, naturkatastrofer, strejker eller mangel på levering fra leverandører. Den force majeure omfatter også regeringens beslutninger, der påvirker markedet negativt og produkter, for eksempel restriktioner, advarsler, forbud mv.